Zakazivanja pregleda

015/7-100-800 066/8-100-800

Radno vreme: 08-20h vikend od 08-18h

info@dcloznica.rs

Dijagnostički Centar
Loznica

Dr Vladimir Dedovic

Kardiolog

Specijalizacija Kardiologija

OBRAZOVANJE

- Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2007. godine;
- stipendista fonda “Srbija za Vaše Srce" 2008-2010. godine;
- Akademski specijalistički rad iz kardiologije odbranio 2010. Godine
- Specijalistički ispit iz Interne medicine položio juna 2017.godine; zvanje specijaliste interne medicine; - Ispit iz uže specijalizacije kardiologije položio juna 2020. godine;
- Doktorske studije iz oblasti kardiologije upisao 2020. godine

Radno iskustvo

- volonterski - odeljenje kardiologije UDK u Tiršovoj mart-jun 2007.
- volonterski - Sala za kateterizaciju srca Klinike za kardiologiju KCS-e od jula 2007. godine – februara 2010. volonterski
- sala za kateterizaciju srca Klinike za kardiologiju KCS-e, zaposlen od februara 2010. godine;
- uradio oko 9 000 procedura – od toga oko 1 200 primarnih perkutanih koronarnih intervencija u akutnom infarktu miokarda;
- organizator i/ili sekretar većeg broja internacionalnih "Workshop"'-ova iz oblasti lečenja hronično totalno okludiranih koronarnih arterija koji su ugostili vodeće svetske interventne kardiologe;

Studije

- istraživač i podistraživac u većem broju multinacionalnih randomizovanih studija iz oblasti kardiologije i intervenтne kardiologije;
- nacionalni koordinator i/ili lokalni koordinator u 8 velikih multinacionalnih randomizovanih studija iz oblasti interventne kardiologije;

Publikacije

- kao autor i koautor objavio 6 publikacija indeksiranih u CC bazi podataka (Tabela 1.)
- kao autor i koautor objavio veliki broj publikacija u zbornicima radova internacionalni i domaćih kongresa;
- učestvovao u pripremi udžbenika Kardiologija (autori: Vladimir Kanjuh, Branko Beleslin, Miodrag Ostojić), izdatog 2012. godine;
- autor poglavlja Akutna srčana slabost i kardiogeni šok u užbeniku Kardiologija klinički vodič (glavni urednici Branko Beleslin, Ana Đorđević Dikić, Vojislav Giga, Milan Dobrić)