Zakazivanja pregleda

015/7-100-800 066/8-100-800

Radno vreme: 08-20h vikend od 08-18h

info@dcloznica.rs

Dijagnostički Centar
Loznica

Dr Sanja Jovanović

Radiolog

Radno iskustvo

  Decembar 2019

 • Poslodavac: Opšta bolnica Belmedic
 • Tip posla/sektor: Odeljenje radiologije
 • Pozicija na poslu: naučni saradnik, akademski specijalista, doktor nauka i specijalista radiologije

  Februar 2017

 • Poslodavac: Centar za radiologiju i MR, Klinički centar Srbije, Beograd
 • Tip posla/sektor: Odeljenje magnetne rezonance, Centra za Radiologiju i MR-Sektor Abdominalne i Muskuloskeletne radiologije
 • Pozicija na poslu: specijalista radiologije, Šef sektora za Bolesti sistema unutrašnjih organa Urgentnog centra, specijalista radiologije
 • Osposobljenost u radu:
  ■ MR pregled abdomena, MRCP
  ■ MR pregled karlice (muška, ženksa), mpMR
  ■ MR pregledi muskuloskeletnog sistema
  ■ Član dežurne radiološke ekipe Urgentnog centra

  Januar 2016

 • Poslodavac: Urgentni Centar, Centar za radiologiju i MR, Klinički centar Srbije, Beograd
 • Tip posla/sektor: Odeljenje radiologije Urgentnog centra i Centar za MR-Sektor Abdominalne radiologije
 • Pozicija na poslu: Šef sektora za Bolesti sistema unutrašnjih organa Urgentnog centra, specijalista radiologije
 • Osposobljenost u radu:
  ■ Ultrazvučna dijagnostika vrata, abdomena i karlice
  ■ Rendgengrafija digestivnog trakta, srca, pluća
  ■ Kontrastni pregledi digestvinog trakta-akt gutanja, pregled jednjaka i želuca, pasaža tankih creva, irigografija, proktografija
  ■ Kontrastni pregledi anastomoza
  ■ Holangiografija i fistulografja
  ■ MDCT vrata, toraksa, abdomena i karlice
  ■ MDCT volumetrija jetre
  ■ Virtuelna MDCT gastroskopija i kolonoskopija
  ■ Član dežurne radiološke ekipe Urgentnog centra

  Januar 2015

 • Poslodavac:Urgentni Centar, Centar za radiologiju i MR, Klinički centar Srbije, Beograd
 • Tip posla/sektor: Odeljenje radiologije Urgentnog centra
 • Pozicija na poslu:Specijalista radiologije
 • Osposobljenost u radu:
  ■ Ultrazvučna dijagnostika vrata, abdomena i karlice
  ■ Rendgengrafija digestivnog trakta, srca, pluća
  ■ Kontrastni pregledi digestvinog trakta-akt gutanja, pregled jednjaka i želuca, pasaža tankih creva, irigografija, proktografija
  ■ Kontrastni pregledi anastomoza
  ■ Holangiografija i fistulografja
  ■ MDCT vrata, toraksa, abdomena i karlice
  ■ MDCT volumetrija jetre
  ■ MR abdomena
  ■ MRCP
  ■ Virtuelna MDCT gastroskopija i kolonoskopija
  ■ Član dezurne radiološke ekipe Urgentnog centra

  Oktobar - decembar 2014

 • Poslodavac:Univerzitetska Klinika za bolesti digestivnog sistema, Prva Hirurška Klinika, Klinički centar Srbije, Beograd
 • Tip posla/sektor: Odeljenje Digestivne radiologije Prve Hirurške Klinike, Centar za Radiologiju i MR, KCS
 • Pozicija na poslu:Specijalista radiologije
 • Osposobljenost u radu:
  ■ Ultrazvučna dijagnostika vrata, abdomena i karlice
  ■ Rendgengrafija digestivnog trakta, srca, pluća
  ■ Kontrastni pregledi digestvinog trakta- akt gutanja, pregled jednjaka i želuca, pasaža tankih creva, irigografija, proktografija
  ■ Holangiografija i fistulografija
  ■ MDCT vrata, toraksa, abdomena i karlice
  ■ MDCT volumetrija jetre
  ■ MR dijagnostika abdomena
  ■ MRCP
  ■ Virtuelna MDCT gastroskopija i kolonoskopija
  ■ Član dezurne radiološke ekipe Urgentnog centra

  Septembar 2010 - Oktobar 2014

 • Poslodavac:Univerzitetska Klinika za bolesti digestivnog sistema, Prva Hirurška Klinika, Klinički centar Srbije, Beograd
 • Tip posla/sektor:deljenje Digestivne radiologije Prve Hirurške Klinike, Centar za Radiologiju i MR, KCS
 • Pozicija na poslu:Specijalizant radiologije

  Oktobar 2009 - Septembar 2010

 • Poslodavac:Urgentni Centar, Centar za radiologiju i MR, Klinički centar Srbije, Beograd
 • Tip posla/sektor: Odeljenje radiologije Urgentnog centra, KCS
 • Pozicija na poslu:Klinički lekar

  Januar 2009 - Oktobar 2009

 • Poslodavac: Centar za radiologiju i magnentu rezonancu, Klinički centar Srbije, Beograd
 • Tip posla/sektor:Centar za magnentu rezonancu, oblast neuroradiologija
 • Pozicija na poslu:Klinički lekar